x Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 7.0 en hoger en Firefox 3.6 en hoger. Wanneer u gebruik maakt van een lagere browserversie kan dit gevolgen hebben voor een optimale werking van deze site.

Disclaimer


Deze disclaimer heeft betrekking op de website (www.CO2-CATO.nl) van het CATO onderzoeksprogramma voor CO2 Afvang-, Transport- en Opslag in Nederland. Door de website te gebruiken gaat u akkoord met deze disclaimer. Informatie van derden

Deze website kan hyperlinks opnemen naar andere websites. Deze hyperlinks zijn slechts opgenomen voor uw gemak; het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig op eigen risico. CATO accepteert geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke websites van derden. 

Algemeen

Hoewel we grote zorg hebben besteed aan de accuratesse en actualiteit van de informatie op deze website, kunnen we er geen verantwoordelijkheid voor accepteren, noch kunnen we enige garantie geven voor de veiligheid van deze website hoewel we alle redelijke voorzorgen hebben getroffen om deze website virusvrij te houden.

Bijzonder

Meer dan 40 verschillende organisaties nemen deel aan CATO. Zij vinden allemaal dat CCS belangrijk is voor het terugdringen van de CO2-uitstoot. Echter, zij zijn het niet noodzakelijkerwijs eens over ieder aspect van CCS. Daarom is de website geen reflectie van de specifieke opinies van alle CATO-deelnemers en kunnen de samenstellers van deze website niet verantwoordelijk worden gehouden voor of worden aangesproken op deze meningen.

Gebruik

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de website of zijn inhoud kan inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten, privacy regelgeving, publicatie en/of communicatie in de breedste zin des woords. U bent verantwoordelijk voor alles dat u zendt vanaf de website.  

Uitsluiting van aansprakelijkheid

CATO, zijn deelnemers en werknemers zullen nooit aansprakelijk zijn met betrekking tot directe en/of indirecte, immateriële of vervolgschade door of verbonden met:

- de informatie die wordt aangeboden op of via deze website; 
- de werking of (niet) beschikbaarheid van deze website;
- misbruik van deze website;
- verlies van gegevens;
- downloading of gebruik van informatie die beschikbaar wordt gesteld via deze website, of
- claims van derden in verband met het gebruik van deze website.

 

Intellectuele eigendomsrechten

CATO, of de gerechtigde partij, behoudt zich alle rechten voor (inclusief copyrights, domeinnamen en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle informatie die wordt aangeboden op of via deze website, inclusief software, audio, video, tekt, logo' s and plaatjes. Desalniettemind is verspreiding van kennis erg belangrijk, dus neem bij twijfel alstublieft contact met ons op.