x Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 7.0 en hoger en Firefox 3.6 en hoger. Wanneer u gebruik maakt van een lagere browserversie kan dit gevolgen hebben voor een optimale werking van deze site.

Wat zijn CO2-equivalenten?

Bij de opwarming van de aarde zijn meerdere broeikasgassen betrokken, die ieder een sterk verschillende broeikaswerking hebben. Om de bijdrage van verschillende broeikasgassen onder één noemer te kunnen brengen, zijn twee nieuwe begrippen gemaakt.

 

CO2-equivalente emissies drukken uit hoe groot de bijdrage van een broeikasgas in de komende honderd jaar is, uitgedrukt in termen van CO2.

 

De stijging van het CO2-gehalte in de atmosfeer draagt het meest bij aan de door mensen veroorzaakte klimaatverandering. CO2 is echter niet het enige broeikasgas.

Methaan (CH4), lachgas (N2O), al dan niet verzadigde chloorfluorkoolstofverbindingen (CFK's en HFK's), de gehalogeneerde fluorkoolwaterstoffen (HFKs) en andere gehalogeneerde koolstofverbindingen die chloor en/of fluor bevatten zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor bijna veertig procent van het totale broeikaseffect door alle broeikasgassen samen, hoewel de concentratie van deze stoffen in de atmosfeer veel lager is dan die van CO2. Het broeikaseffect van deze gassen per molecuul is namelijk tot duizenden keren krachtiger.

 

CO2-equivalente concentraties zijn de optelsom van alle broeikasgassen en aerosolen die op dit moment in de atmosfeer voorkomen. Met andere woorden: dit is de CO2-concentratie die een broeikaseffect zou veroorzaken die overeenkomt met de broeikaswerking van alle gassen samen.