x Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 7.0 en hoger en Firefox 3.6 en hoger. Wanneer u gebruik maakt van een lagere browserversie kan dit gevolgen hebben voor een optimale werking van deze site.

Vraag en antwoord

Over het afvangen, transporteren en opslaan van CO2 (ook wel CCS genoemd: Carbon Capture and Storage) bestaan tal van vragen. CATO wil deze vragen zo objectief mogelijk beantwoorden. De vragen zijn hieronder in verschillende categorieën ondergebracht.

 

We presenteren niet alleen de feiten, in deze Vraag en antwoord-sectie van de website, maar ook de meningen over CCS. U kunt bij Opinie artikelen lezen waarin argumenten worden gepresenteerd voor een debat over CO2-opslag. En u kunt de Argumentenkaart gebruiken om uw eigen mening te vormen. Uw bijdrage aan het debat kunt u leveren via Contact.

 

De Vraag- en antwoordsectie hieronder is een aanvulling op de informatie die staat op www.co2afvangenopslag.nl en die door milieuorganisaties, overheid, bedrijfsleven en kennisinstituten gemeenschappelijk opgesteld is.


Staat uw vraag er niet bij, stuur dan een e-mail naar info@co2-cato.nl

 

Filter op Categorie

Gebruik van de ondergrond

Wat zijn argumenten voor en tegen schaliegaswinning?

Algemene vragen over CO2 en CCS

Wat is CO2?
Hoeveel CO2-uitstoot veroorzaakt een Nederlands huishouden gemiddeld (2010)?
Is er leven op aarde mogelijk zonder CO2?
Op welke manier ontstaat CO2?
Is CO2 gevaarlijk?
Wat zijn standaard CO2-concentraties?
Wat is CCS/CO2-afvang en -opslag?
Waarom is CO2-afvang en -opslag nodig?
Is CO2-afvang en -opslag dé oplossing voor het klimaatprobleem?
Wat is de rol van CCS in internationale klimaatakkoorden?
Kan de combinatie van biomassa en CCS negatieve CO2-emissies opleveren?
Hoeveel koolstof zit er nog in fossiele brandstoffen?
Wat zijn CO2-equivalenten?
Is het zinvol om met CO2 en waterstof methanol te maken?

Klimaatverandering

Hoe beïnvloedt CO2 het klimaat?
Zorgt de toename van CO2 voor een groenere aarde?
Waarom is klimaatverandering erg?
Waarom moet de CO2 concentratie onder de 450 ppm blijven?
Hoeveel CO2 mogen we nog uitstoten voor het 450 ppm-niveau?
Wat is de concentratie CO2 in de lucht?
Hoeveel CO2 wordt er jaarlijks uitgestoten?

De techniek van CCS

Hoe verloopt het CCS-proces?
Hoe kan CO2 worden afgevangen?
Hoe wordt afgevangen CO2 vervoerd?
Hoe en waar wordt CO2 in de bodem opgeslagen?
Is CO2-injectie het omgekeerde van gaswinning?
Wat is het verschil tussen EOR en CCS?

CCS Research

Hoe ziet een aardgasreservoir er uit?
Is bekend hoe CO2 zich zal gedragen bij de hoge druk en hoge temperatuur in de ondergrond?
Kunnen de chemische effecten van CO2 leiden tot bodemstijging of bodemdaling?
Blijft CO2 voor eeuwig in de bodem zitten?
Hoeveel CO2 kan er in Nederland opgeslagen worden?
Hoeveel CO2 kan er wereldwijd worden opgeslagen?
Kan CO2-injectie en -opslag leiden tot aardbevingen?

Veiligheid

Is CO2-afvang en -opslag gevaarlijk?
Kan opgeslagen CO2 vrijkomen door heiwerkzaamheden?
Kunnen er kankerverwekkende stoffen vrijkomen bij CO2-afvang?
Wat zijn de effecten van een CO2 lekkage?
Wanneer kan er een verstikkende CO2-deken ontstaan?
Hoe zou de CO2 naar boven kunnen ontsnappen?
Wie is er aansprakelijk wanneer CO2-opslag toch fout gaat?
Kan CO2 injectie en -opslag leiden tot aardbevingen of seismiciteit?
Kan CO2-opslag het grondwater verontreinigen?
Wat gebeurt er als CO2 lekt uit een opslagreservoir onder de zee

CO2-incidenten

Nyosmeer: plotselinge uitstoot van o.a. vulkanisch CO2
Mönchengladbach: defecte CO2-brandblusinstallatie
Was er niet een CO2-lekkage in het Canadese Weyburn?
Was er niet een lekkage tijdens ondergrondse injectie in de Utsira formatie (Sleipner-veld)?
Ongeluk tijdens overpompen vloeibaar CO2
Waardoor stierven enkele eenden in Berkel en Rodenrijs?

Kosten en baten

Is CO2-afvang en opslag kostbaar?
Wanneer wordt het aantrekkelijk om biomassa en CCS te combineren?
Waarom wordt het geld voor een opslagproject niet geïnvesteerd in duurzame energie?

Olivijn

Wat is olivijn?
Kan olivijn een bijdrage aan de klimaatdoelstelling leveren?
Kan olivijn een alternatief vormen voor CO2 afvang en opslag?
Hoe zit het met de olivijn die als "Greensands" op de markt wordt gebracht?

Waar vind je CO2 in het dagelijks leven?

Prik in frisdrank
Glastuinbouw
Brandblussers (koolzuursneeuwblussers)
Droogijs
Decafé
Medische wereld
Wasserijen
MAG-Lassen
Lasers
CO2 en waterglas voor waterdichte bouwputten

Nitrosamines en nitramides

Wat zijn nitrosamines en nitramides?
Hoe schadelijk zijn nitrosamines en nitramides?
Hoe ontstaan nitrosamines en nitramides bij CO2-afvang?
Welke maatregelen bestaan er tegen het ontstaan van nitrosamines
Het proefproject voor CO2-afvang in Mongstad (No) is opgeschort. Welke rol spelen nitrosamines daarin?

Wist u dat?

Veel mensen schatten het aandeel duurzame energie te hoog in
Veel mensen verwarren CO2 met CFK's
Sommige mensen halen koolmonoxide en CO2 door elkaar
Sommige mensen denken dat CO2 kan zorgen voor DNA-mutaties
Mensen zijn gematigd negatief over CO2-opslag
Sommige mensen hebben onjuiste ideeen over opgeslagen CO2
Mensen geven ook een mening als ze ergens weinig over weten