x Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 7.0 en hoger en Firefox 3.6 en hoger. Wanneer u gebruik maakt van een lagere browserversie kan dit gevolgen hebben voor een optimale werking van deze site.

Blog

CATO wil op haar blog een podium bieden voor uiteenlopende visies over klimaatverandering en de overgang naar duurzame energie. Wilt u een blog plaatsen? Neem dan contact met ons op.
De schrijver is verantwoordelijk voor de inhoud van haar/zijn tekst; deze weerspiegelt niet noodzakelijkerwijs de standpunten van hun organisatie of van CATO.

Maandag 9 december 2013

Misverstanden over Power to Gas

Misverstanden over Power to Gas
Zondagavond 24 november had het TV-programma Labyrint een uitzending onder de titel 'CO2 als brandstof', waarin onderzoek naar het maken van methaan wordt besproken dat wordt gemaakt uit waterstof (H2) uit hernieuwbare energiebronnen) en CO2 uit het rookgas van elektriciteitscentrales. In Nederland hoor je steeds meer mensen die deze optie propageren onder de titel ‘Power to Gas' (P2G). Ik vindt dit hoogst verbazingwekkend omdat - op deze manier gedaan, deze optie zeer klimaatonvriendelijk is.

Lees verder»

 

Donderdag 5 september 2013

De rokade paradox- CO2-opslag in het Energieakkoord

De rokade paradox- CO2-opslag in het Energieakkoord
Toen mijn opa mij leerde schaken, vertelde hij dat rokeren heel erg belangrijk was. In bijna elke schaakpartij heb je het nodig. Maar, voegde hij eraan toe, als je kan rokeren is er meestal ook een andere en betere zet mogelijk. Dat lijkt erg op de situatie met CO2-opslag: het is onvermijdelijk, maar we doen liever wat anders. Ook in het onlangs gesloten Energieakkoord is dat zichtbaar.

Lees verder»

 

Maandag 5 augustus 2013

De geloofwaardigheid van de groene zaak

De geloofwaardigheid van de groene zaak

Terwijl het land zichzelf in de zon oplaadt, schaven werkgevers, werknemers en de milieubeweging aan een Nationaal Energieakkoord. De handen gingen in juli al op elkaar voor de hoofdlijnen. Bernard Wientjes, voorzitter van de werkgevers, roemde het nakende akkoord: 'Waar ter wereld lukt het om milieuclubs als Greenpeace en Natuur&Milieu samen met het bedrijfsleven en de vakbonden een akkoord te laten sluiten over de duurzame groei?' De duurzame energiesector zag 'nieuwe kansen en ruimte voor groene groei'. Het doorgaans kritische Milieudefensie sprak van 'een unieke gebeurtenis die hoop geeft voor de toekomst'.


Lees verder»

 

Donderdag 4 april 2013

Negeren van bezorgdheid valkuil in (schalie)gasdebat

Negeren van bezorgdheid valkuil in (schalie)gasdebat

Kort nadat het Staatstoezicht op de Mijnen de overheid adviseerde om de gaswinning in Groningen te beperken, grijpt in Nederland de schaliegaskoorts om zich heen. In beide discussies staan techno-economische argumenten lijnrecht tegenover de zorgen van burgers. Niet voor het eerst.


Uit nieuw onderzoek van het Staatstoezicht op de Mijnen en het KNMI bleek eind januari dat aardbevingen die het gevolg zijn van de gaswinning in Groningen in de toekomst sterker kunnen zijn dat tot nu toe werd gedacht. Het advies aan de minister luidde om de gaswinning zoveel als mogelijk te verminderen. Voor veel Groningers betekende dit erkenning van de angst die ze al veel langer voelden. Minister Kamp wil voorlopig echter niets weten van terugschroeven van de aardgaswinning: eerst is aanvullend onderzoek nodig.


De afgelopen weken is in de media veel te doen over het boren naar schaliegas. In de Verenigde Staten zorgde schaliegas voor een revolutionaire daling van de gasprijs en een impuls voor de economie. In Nederland lopen de meningen van deskundigen over nut en noodzaak van schaliegas uiteen. Vooral fracking - de technologie waarmee gas wordt onttrokken aan het gesteente - is omstreden vanwege mogelijke bodem- en grondwatervervuiling. Ook waarschuwen critici voor aantasting van het landschap rond de boorputten. Nu eind dit jaar het verbod op proefboringen afloopt staat de industrie te popelen. Bij het publiek groeit langzaam de bezorgdheid, mede gevoed door de documentaire Gasland en de film Promised Land die nu in de bioscopen draait. De politiek beraadt zich op haar positie.


Lees verder»

 

Woensdag 5 december 2012

CO2-opslag: geen daden maar woorden

CO2-opslag: geen daden maar woorden
De afvang en opslag van CO2, kortweg CCS (Carbon Capture and Storage) heeft zich nooit in een grote populariteit mogen verheugen. Zonnecellen op het dak zijn knuffelbaar en sexy, maar wie pleit voor CCS is een zonderling.

Lees verder»